پروپوزال دکتری چیست و چگونه نوشته می شود ؟

برای این که یک دانشجوی مقطع تحصیلی دکتری بتواند انجام پایان نامه دکتری خود را آغاز کند ابتدا باید موضوع تحققی او مورد تائید اساتید قرار بگیرد. پس از نگارش پروپوزال دانشجو باید آن را به دانشگاه ارائه داده تا داوران بتوانند در مورد آن تصمیم گیری کنند. پس از این که پروپوزال مورد تائید اساتید مربوطه قرار بگیرد دانشجو می تواند تحقیقات خود و کار نگارش پایان نامه را آغاز کند. پروپوزال در مقطع تحصیلی دکتری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است از این رو دانشجو باید در هنگام نگارش پروپوزال دکتری دقت زیادی داشته باشد .

چگونگی نگارش و انجام پروپوزال دکتری

اولین گام برای انجام پروپوزال دکتری انتخاب عنوان تحقیق و بیان موضوع می باشد . عنوان مورد نظر دانشجو باید تمامی کلیات را در نظر گرفته باشد و همچنین شامل تمامی متغیرهای مورد نظر دانشجو باشد . از این رو دانشجویان مقطع دکتری باید در نگارش پروپوزال نهایت دقت خود را بکنند و عنوانی را انتخاب کنند که از زیاده گویی یا خلاصه گویی پرهیز کرده باشد. همچنین پژوهشگر می تواند برای ارائه پروپوزال بهتر به مشاوره پایان نامه دکترا با یکی از اساتید راهنما بپردازد .

گام بعدی برای نگارش پروپوزال دکتری بیان مسئله تحقیق می باشد. برای هدایت خواننده پروپوزال شما پژوهشگر باید سؤالات اساسی را بیان کند که تحقیق اساساً برای پاسخ دادن به آن ها شکل گرفته باشد . سؤالاتی که پژوهشگر بیان می کند باید با عباراتی همچون چرا ، چگونه و به چه نحو آغاز شود. در مرحله بعد پژوهشگر باید پاسخ هایی منطقی در قالب فرضیه را بیان کند .

گام بعدی برای نگارش پروپوزال و آغاز انجام پایان نامه دکتری بیان اهداف مورد نظر از انجام تحقیق می باشد . همچنین باید پژوهشگر موضوع پیشنهادی خود در پروپوزال را بیان کند . اهداف یک پژوهشگر از نگارش پروپوزال دکتری شناسایی عوامل مؤثر بر متغیرها و پدیده های مورد مطالعه در تحقیق و همچنین شناسایی راه های بهینه سازی آن ها می باشد. قبل از آغاز نگارش پروپوزال دکتری و انجام پایان نامه دکتری باید ضرورت تحقیق بیان شود. پژوهشگر باید ضرورت انتخاب موضوع مورد نظر و نتیجه تحقیقات خود در جامعه علمی را در پروپوزال خود بیان کند .

با انجام مشاوره پایان نامه دکترا پژوهشگر متوجه خواهد شد که گام نهایی برای ارائه پروپوزال دکتری آوردن پیشینه تحقیق در پروپوزال می باشد. همچنین دانشجو باید ثابت کند که تحقیق مورد نظر در راستای تحقیقات پیشین انجام می گیرد و آن ها را کامل می کند. یکی دیگر از مزایای بیان پیشینه تحقیق اثبات تازه بودن موضوع انتخابی است . در یک پروپوزال دکتری باید روش انجام تحقیق، شیوه های جمع آوری اطلاعات ، شیوه نمونه گیری و روش تحلیل داده توضیح داده شوند. توضیحات باید به نسبت کامل بوده و از چگونگی انجام پژوهش و مراحل مختلف آن دید درستی به مخاطب بدهد .