نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد – انجام پروپوزال ارشد

نحوه نوشتن بیان مسأله و اهداف و سوالات در یک نمونه پروپوزال روانشناسی

بیانیه مساله” بخشی ضروری از یک انجام نمونه پروپوزال ارشد  است ، زیرا برای انجام تحقیقات باید یک مساله یا مشکل در ادبیات موجود داشته باشد که قبلا مورد توجه قرار نگرفته است . برای نگارش این بخش ، در ابتدا می بایست به سوالات زیر پاسخ داده شود : چرا این تحقیق باید انجام شود ؟ مسائل خاصی که این تحقیق مطرح میکند و در سایر ادبیات مربوطه وجود ندارد چه چیز هایی است ؟ با پاسخ دادن به این سوالات ، برای خوانندگان این امکان فراهم می شود تا درک کند که چرا این مطالعه خاص و مهم است و چگونه این تحقیق در تلاش است تا به پرسش های جدید و پرسش هایی که هرگز قبلا پرسیده نشده اند ، پاسخ دهد .

در بخش اهداف بهتر است که از جملاتی همچون ” هدف از این پژوهش … ” استفاده شود . در این قسمت هدف از تحقیق در یک جمله به وضوح مشخص می شود . به عنوان مثال ، جمله : “هدف از این تحقیق تعیین این است که تصمیم دانشجویان پسر نیمه اول در زندگی کردن یا زندگی نکردن با هم اتاقی هایشان آیا ربطی به بیان نظرات آنها دارد یا خیر ” چرا این یک بخش مهم از تحقیق است ؟ شما می بایست در این بخش به این سوال پاسخ دهید . همچنین ، واحد تجزیه و تحلیل مورد استفاده خود را نیزدر این بخش شرح دهید . نمونه هایی از واحد های مختلف تجزیه و تحلیل شامل نظر سنجی خود گزارش ، مطالعات مشاهداتی و غیره وجود دارد .

 در سوالات تحقیق مورد این بررسی می شود که چه رابطه ای بین متغیرهای مختلف در پژوهش وجود دارد ، در حالی که در فرضیه رابطه بین متغیرها را پیش بینی می شود . فهرستی از تمام سوالات تحقیق در این مطالعه را تهیه کنید و سپس فرضیه محقق را برای پژوهش ذکر کنید . این بخش را به شکل زیر انجام دهید .

برای هدف از انجام تحقیق ، به پرسش زیر توجه کنید :

سوال پژوهش را در این قسمت بنویسید . به عنوان مثال ، بر اساس نظریه خود تایید ، آیا یک دانشجوی دانشگاه حاضر به افزایش و یا کاهش تعداد هم اتاقی خود بر اساس اینکه هم اتاقی او را همانطوری که هست قبول می کند ، می باشد ؟

به عنوان بخشی از این پژوهش ، تحقیقات باید دارای یک فرضیه تحقیقاتی به شکل زیر باشد :

فرضیه تحقیق را در این قسمت بنویسید : دانش آموزان بورسیه دار بیشتر بر دیدگاه خود پایبند هستند ، و تمایل دارند که کسی را به عنوان هم اتاقی خود انتخاب کند که این دیدگاه ها را تایید کند .