آیا مقاله بیس برای آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی نیاز است ؟

مدیریت آموزشی در شاخه علوم تربیتی از جمله گرایش هایی است که موضوعات بسیار خوبی برای تحقیق جهت کار آموزش پایان نامه در مقطع ارشد و دکتری دارد . برنامه های درسی دوره ، برای تحلیل روندها در توسعه آموزش خط مشی عمومی مورد استفاده قرار گرفت. “استراس من” نتیجه گرفت که بررسی برنامه های درسی در برنامه های امور عمومی ، ابزار مهمی برای  کاوش سطح توافق در شغلی  که در رابطه با  محتوای اصلی در برنامه آموزشی حرفه ای است می باشد . اگر چه  برنامه آموزشی دوره به ندرت برای مطالعه برنامه ریزی درسی در شرق آسیا مورد استفاده قرار می گرفت آنهم شاید به علت این که استفاده از برنامه های درسی روش استانداردی در بسیاری از دانشگاه های منطقه تا سالهای اخیر نبوده است .
منابع اصلی داده ها برای تحلیل مان ، برنامه درسی مورد استفاده در دوره خط مشی عمومی در برنامه های تحصیلات تکمیلی از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۱ در دانشگاه های اصلی در چین ، تایوان ، کره جنوبی  و ژاپن هستند. کشورهایی که دانشگاه های اندکی ارائه دهنده  دوره های خط مشی عمومی  هستند تلاش ها برای جمع آوری برنامه آموزشی از همه آنها  صورت می پذیرد. بیشتر برنامه های آموزشی دوره از طریق اینترنت جمع آوری شده البته همچنین زمانی که برنامه آموزشی از طریق قلمرو عمومی در دسترس نبود ، ایمیل و درخواست از طریق  تلفن نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت .
اگر چه کنترل تمامی دوره هایی که در بخش های نمونه مورد بررسی ارائه شده امکان پذیر نیست ولی ما تلاش می کنیم تا عناوین دوره های اصلی را  بررسی کنیم تا از احتمال بررسی سایر دوره های مشابه دیگر با عنوان موضوع خط مشی عمومی یا تحلیل خط مشی جلوگیری کرده باشیم. بنابراین ما مطمئن هستیم که تحقیق ما تنها شامل دوره های اصلی با عناوین خط مشی عمومی و تحلیل خط مشی در برنامه های مربوطه است .
برای جلوگیری از نمونه برداری از یک دانشگاه بخصوص ، ما یک برنامه آموزشی از هر دانشگاه هدف را انتخاب کردیم. برای هماهنگی ما ۴ نوع از دوره های نمونه مورد بررسی را حذف کردیم: دوره های ارائه شده بعنوان انتخابی، دوره هایی که فقط بروی تحقیق خط مشی تمرکز دارد، دوره هایی که برای مرحله خاص در فرایند خط مشی اختصاص داده شده است مانند ارزیابی ، تدوین ، و تصمیم گیری و دوره هایی که بر خط مشی بخشی ویژه مانند خط مشی آموزش و فن آوری تمرکز می کنند .
اگر چه  تلاش های صورت گرفته تا از قابلیت مقایسه برنامه های آموزشی در تمام کشورها اطمینان حاصل شود . با این وجود ۲ محدودیت در مطالعه ی ما وجود دارد .
نخست برنامه آموزشی ممکن است به طور صحیح حد و مرز آنچه را اساتید باید آموزش دهند تعیین نکند ، همانطوری که برخی اساتید ممکن است استفاده  گسترده از برنامه های درسی مختصر را ترجیح بدهند در حالی که سایر اساتید برنامه های درسی با جزئیات بیشتر را مرجح بدانند. دوم این که حذف موضوعات خاص از برنامه درسی ممکن است با توجه به طرح برنامه درسی در داشتن آنها در سایر دوره ها ارائه شده باشند .
نمونه نهایی ما شامل ۶۲ برنامه درسی و آموزشی در مجموع است که از این تعداد ۲۳ برنامه درسی مربوط به کشور چین، ۱۵ برنامه مربوط به تایوان ، ۱۴ برنامه مربوط به کره جنوبی، و ۱۰ برنامه مربوط به ژاپن است .تعداد کمی از دوره ها مربوط به ژاپن است با توجه به این واقعیت که تنها تعداد اندکی از دانشگاه های ژاپن به طور رایج دوره هایی را در زمینه خط مشی عمومی ارائه می دهند. در ژاپن تعداد مدارس ارائه دهنده خط مشی عمومی بسیار کم هستند که تا ژانویه ۲۰۱۲ تنها ۸ مدرسه بوده اند. اگر چه حدود ۳۰ دانشگاه مازاد ، ارائه دهنده دوره های خط مشی عمومی یا تحلیل خط مشی در این کشور بوده اند که عمدتا در زمینه آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و علم خط مشی بوده اند. در تحلیلمان اکثریت دانشگاه های رده اول و معتبر که بوسیله وزارت آموزش و پرورش ژاپن شناخته شده بودند و برنامه هایی در خصوص خط مشی عمومی داشتند را بررسی کردیم .
.برپایه مدل ترکیبی رومرو (۲۰۰۱)برای دوره های خط مشی عمومی ما محتوای برنامه های آموزشی دوره ها را بوسیله ۴ طبقه بندی طبق ۴ سرفصل آموزشی اصلی که نوعا در دوره های  خط مشی گذاری انتظار می رود بررسی کردیم.
این ۴ طبقه عبارت اند از: مبانی و اصول خط مشی عمومی ، فرایند خط مشی ، زمینه خط مشی ، تحلیل خط مشی  ( هر طبقه بوسیله چندین موضوع کلیدی ارائه شده است . )
جزئیات چنین طبقه بندی همانند انتخاب موضوعات برای هر دسته در بخش بعد به تفصیل توضیح داده شده است . در حالی که ساخت مطالعات اولیه برپایه تحلیل برنامه های درسی دوره بوده است ۲ نوع آوری و ابتکار در تحقیق ما معرفی شد .
نخست  به علت رشد بسیار زیاد در تقاضا برای آموزش خط مشی عمومی، تلاشهایی جهت جمع آوری اطلاعات شخصی اساتید دوره شد تا آنجایی که تحلیل می توانست بروی ظرفیت تدریس برای آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا انجام شود . از طریق جستجوهایی در اینترنت و تحقیق مستقیم ، توانستیم شرح حال اساتید،  شامل اطلاعاتی در خصوص مدارک تحصیلی آنها ، رشته دانشگاهی شان ، مکان ها ( کشور ، نهاد های آموزشی ) جایی که آنها مدارک تحصیلی شان را اخذ کرده بودند ، بدست بیاوریم .
دوم : بر پایه اطلاعات حاصل شده از برنامه درسی در نمونه ما ، کتاب های خط مشی عمومی که بوسیله نویسندگان محلی نوشته شده بود و   به طور فراوان مورد استفاده قرار می گرفت  را شناسایی و جمع آوری کردیم .فهرستی از منابع مورد استفاده در این کتابها جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت تا حدی که ابزار یادگیری که بازگو کننده ی تئوری ها و نظریه های ارائه شده در زمینه محلی بود و جنبه حیاتی برای آموزش خط مشی عمومی محسوب میشد ، مورد سنجش قرار دادیم. بنابراین با داشتن مقاله بیس خوب و به روز می توان پروپوزال قوی برای گرایش مدیریت آموزشی نوشت که الگوی مناسبی برای پایان نامه در این رشته است .