در انجام پروپوزال دکتری حسابداری چه ساختاری را باید رعایت کنیم ؟

انجام پروپوزال دکتری حسابداری

 ساختار و اندازه پروپوزال پژوهشی شما به الزامات دانشکده یا دانشگاه شما بستگی دارد بنابراین برای اینکه بتوانید گام اولیه را برای پروپوزال خود بیابید بهتر است که به دستورالعمل هاو الزامات ادارات مربوطه مراجعه کنید . با این وجود، عناصر خاصی وجود دارد که وجود آنها در هر پروپوزال پژوهشی ضروری بوده و این عناصر باید در دستورالعمل زیر ارائه شود .

عنوان یا صفحه جلد : عنوان پروژه تحقیق ، دانشجوی محقق ، موسسه ، بخش و اساتید پروژه یا ناظران را نشان می دهد .

  عنوان باید مختصر وتوصیفی باشد و ممکن است از علائم نگارشی نقل قول (:) برای جدا سازی موضوع از تمرکز استفاده شود ( به عنوان مثال برداشتآب های ناشی از طوفان ها : مدیریت خطرات آلودگی آبهای سطحی از طریق رواناب ) .

فهرست مندرجات : بخش های پروپوزال پژوهشی (عنوان ها و زیر عنوان ها) و شماره صفحه مربوطه را لیست می کند .

چکیده : ماهیت پروژه تحقیقاتی می بایست در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد .در این قسمت هدف و انگیزه این پژوهش مطرح شده و عباراتی در مورد مشکل ، روش جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل و نتایج و پیامدهای قابل توجه پژوهش نیز توصیف می شود .

  مقدمه : این قسمت اطلاعات پس زمینه را برای تحقیق فراهم می کند (به عنوان مثال مساله مورد نظربه خوبی تشریح می شود) و معمولا از اطلاعات عمومی تا ایده های دقیق و متمرکز تشکیل شده است . در نتیجه سوال و یا فرضیه های تحقیق نیز در این قسمت ارائه می شود .

مقدمه باید حدود ۱۰٪ از پروپوزال دکتری شما را به خود اختصاص دهد . در نگارش این قسمت بهتر است که تصور کنید شما برای شخصی که دانشی در حد علوم عمومی دارد پروپوزال خودرا می نویسید و  مخاطب شما یک فرد متخصص نیست .

مقدمه شامل یک مرور کوتاه از ادبیات و یا دانش مرتبط در زمینه تحقیقاتی می شود، به طوری که شما می توانید شکاف موجود در دانش فعلی و بنابراین اهمیت و اصالت – هدف و اهداف – تحقیق خود را ارائه کنید.

در نهایت، چشم انداز پژوهش خود را بیان کنید؛ یا کاری که انجام نخواهید داد تا کار خود را محدود کنید. نیز تشریح شود.

سوالات تحقیق: سوال اصلی شما در حال تلاش برای حل آن هستید چه چیزی است؟ این سوال ممکن است فرضیه / فرضیه ها یا سوالات تحقیقاتی شما باشد و اغلب در چند جمله (به صورت جمله خبری و / یا سوالی) بیان شده و ماهیت پروژه شما و دامنه آن را بیان می کند. به عنوان مثال. کاربری زمین و ذخایر کربن زمینی در غرب ویکتوریا از سالهای ۱۸۹۰ تا ۲۰۲۰: بازسازی تاریخی و مطالعه شبیه سازی.

طرح تحقیق یا روش شناسی: این بخش شامل توضیحات و منطق روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و مواد مورد استفاده در حل مسئله است.

برای مثال، در چه زمانی و چگونه شما می دانید که آزمایش های کافی انجام شده و اطلاعات کافی به دست آمده و در نهایت تحلیل های معتبری انجام شده است تا فرضیه اصلی را تایید یا رد کنید؟

در این قسمت مجموعه داده ها، محاسبات، تجهیزات، نمودار کالیبراسیون و روش های مورد استفاده ، فهرستی از محدودیت های پروژه و ملاحظات اخلاقی تحقیق که باید مدنظر قرار گیرد، مطرح می شود.

 به طور معمول، برای نگارش این قسمت از زیرمجموعه ها (یعنی موضوعات، ابزار، مجموعه داده ها، روش های تجزیه و تحلیل و غیره) استفاده می شود، به عنوان مثال ابتدا در این تحقیق فرآیندهای تصفیه آب در … بررسی شده است.

 نتایج اولیه: جزئیات مربوط به هر نتایجی که ممکن است شما از کارهای تحقیقاتی کارشناسی ارشد، یا  از یک مطالعه آزمایشی دیگر اتخاذ کرده اید، را ارائه دهید. شما می بایست این نتایج را در یک چارچوب تحقیقاتی یک پژوهش PhD ویرایش کنید.

جدول زمانبندی / برنامه زمان بندی: مراحل پروژه تحقیقاتی خود را در جدول زمانبندی، صفحه گسترده یا فرمت جدول فهرست کنید و زمان نهایی برای تکمیل این مراحل یا وظایف را نشان دهید. شما خود را برای مقابله با هر گونه چالش هایی را که باید پیش رو دارید آماده کنید.

 طرح یا ساختار پایان نامه: فصل های پیشنهادی پایان نامه و محتوای هر فصل را در چندین خط یا یک پاراگراف، از جمله فهرست مندرجات، مشخص کنید.

اهمیت و پیامدهای تحقیق: نتایج منتخب یا مورد انتظار از تحقیق خود را با اهداف اصلی بیان شده در مقدمه مرتبط کنید تا اهمیت مطالعه و مشارکت در دانش آشکار شود.

فهرست منابع: لیست تمام منابع ذکر شده در منابع پروپوزال خود را با استفاده از یک قالب ارجاع مناسب به هیات علمی خود ارائه دهید. فهرست منابعی که در پروپوزال شما اشاره نشده است را اضافه نکنید. برای این کار بهتر است از یک ابزار کتابشناختی مانند EndNote به منظور ردیابی تمام منابع اشاره شده در مطالعه خود استفاده کنید.