اگه یک نمونه دانلود کنی می تونی پروپوزال دکتری خودت رو بنویسی. باور کن! نه! امتحان کن.

دانلود نمونه پروپوزال دکتری

شمایی که به فکر نوشتن پروپوزال دکتری خود هستید . بله باشما هستم . چرا یک نمونه آماده دانلود نمی کنید تا بتوانید راحت تر این کار را انجادهید ؟ راهنمایی می خواهید ؟ بیایید شروع کنیم : در یک پروپوزال تحقیقاتی چندین هدف مرتبط باهم گنجانده شده است .  در هنگام نگارش یک پروپوزال تحقیق موثر این امکان برای شما فراهم می شود تا مهارت مورد نیاز را پس از فارغ التحصیلی برای کارکردن در هر دو دانشگاه و صنعت به دست آورید .

۱- موضوع پیشنهادی شما باید بتواند یک مسئله مهمی را بیان کند و بنابراین دانش علمی در آن زمینه را ارتقا دهد .

۲- شما می بایست روش شناسی مناسب و تئوری اساسی را برای حل مسئله ، از جمله روش های جمع آوری داده ها و تجهیزات را شناسایی کنید .

۳- روش های تجزیه و تحلیل داده ها به خوبی تشریح و برای  مجموعه داده های شما تعریف شوند بگونه ای که شما بتوانید نتیجه های مفیدی را از کار خود استخراج کنید .

۴- یک برنامه سازماندهی شده از جمله زمان بندی مناسبی را برای کار خود ایجاد کنید .

شما در پروپوزال خود یک ایده یا فرضیه معقول را ارائه می دهید و اهمیت آن کار را با ارتباط دادن با ادبیات مربوطه در زمینه تحقیقات نشان می دهید . همچنین شما مراحل یک روش مناسب برای بررسی مشکل همراه را به خوبی شفاف سازی کنید تا بتوانید به نتیجه گیری منطقی دست پیدا کنید . معیار اصلی برای دریافت مدرک دکترا این است که پایان نامه شما یک سهم اصلی برای دانش در یک حوزه خاص دارد . البته به یادداشته باشید که در نهایت شما ممکن است موضوع اولیه خود در حین پیشرفت های تحقیقاتی خود اصلاح کرده و یا حتی به طور کلی تغییر دهید ، اما این نمونه پروپوزال شماست که نشان میدهد شما از روند تحقیق و آزمایشاتی که منجر به نتیجه پایان نامه شده است ، کاملاآگاه هستید . در نهایت ، سوالات تحقیق ، اهمیت و روش شناسی که در پروپوزال تحقیقاتی خود نوشته اید ، به شما کمک می کند تا برنامه تحقیق اخلاقی Thesis خود را اصلاح کنید .