آموزش انجام پایان نامه در گرایش های مدیریت اجرایی و سازمانی با موضوع سازمان های مجازی

امروزه موضوع انجام پایان نامه از مسائل مهم بوده و انتخاب آن بسیار وقت گیر و برای دانشجویان معضل بزرگی شده است . مثلا در برخی گرایش های مدیریت دانشجو می خواهد در مورد مسائل روز جامعه تحقیق کند . به طور مثال سازمان های مجازی را در نظر می گیریم : سازمان های مجازی بدین مفهوم هستند که رویکردهای اجتماعی، اقتصادی ، مهندسی و اطلاعاتی مختلفی را می دانند و بدون شک سازمان های آینده هستند . تحلیل روابط میان رفتار شهروندی سازمانی و سازمان مجازی ممکن است نشان دهنده جهت گیری های جدید عملیاتی باشد تا فعالیت هایش را بهینه کند. اعضای تیم های مجازی اکثر زمان ها بسیار دور از یکدیگر قرار گرفته اند. کاری که باید در کنار هم از طریق شبکه رایانه ای انجام گیرد، علارغم شایستگی تخصصی که حوزه ها باید داشته باشند، نیازمند رفتار شهروندی سازمانی رقابتی نیز هست.
با در نظر گرفتن یک سازمان مجازی، اولین مطالعات مرتبط با این موضوع توسط هندی در ۱۹۹۴ و برد ۱۹۹۶ انجام گرفت . از نظر آنها، سازمان های مجازی مجموعه ای موقتی از کسب و کار هستند که در کنار هم قرار می گیرند و مهارتها و یا شایستگی های اصلی و منابع شان را به اشتراک می گذارند تا بهترین پاسخ را به شرایط کسب و کار دهند و سازمان هایشان توسط شبکه های رایانه ای اداره می شود. محققان مختلف تلاش کرده اند تا این مفاهیم را دوباره تعریف کنندهمانند رافانی ۲۰۰۱، که این کار را انجام داد ولی همه این تعاریف نشان دهنده ویژگی های خاصی بود که به طور خلاصه می شد : تقاطع مرزی، شاستگی های اصلی کلیدی، پراکندگی جغرافیایی، ماهیت مکمل شراکت، برابری مشارکت کنندگان، عدم وجود سلسله مراتب، عدم وجود چارت سازمانی، فقدان وضعیت قضایی، استفاده گسترده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، موقتی بودن و عدم ایجاد هیچ موجودیت قانونی جدید .
دو مفهوم نیز با توجه به ماهیت اثربخشی فعالیت اقتصادی بدست آمد . رفتار شهروندی سازمانی عاملی مهم برای رشد عملکرد اقتصادی سازمانی است. رفتار شهروندی سازمانی برای یک سازمان بدلیل سهم داشتن افراد در آن، مهم است تا بتوان رسیدن به عملکرد مطلوب را تعریف کرد. در همان زمان، سازمان مجازی یک فرهنگ سازمانی پیشرفته است چون مشارکت کنندگان در آن به سادگی حرکت می کنند تا به اهداف مطلوب شان دست پیدا کنند، ارزش های مشارکت کنندگان در خط عمل، تغییر و توسعه است. سازمان مجازی قادراست تا خودش را به سرعت با تقاضا/نیاز بازار وفق دهد و سهمی در رشد کارایی سازمانی داشته باشد . با داشتن همه اینها در کنار هم، ما در نظر می گیریم که می تواند تاثیر هم افزایی نیز وجود داشته باشد که موجب ظرفیت های بالای فعالیت اقتصادی شود ، بنابراین، در نهایت می توان به رشد کارایی اقتصادی چشمگیری رسید .
بنابراین وقتی ما با سازمانی سرو کار داریم که در آن اعضایش یکدیگر را فقط از طریق شبکه های رایانه ای و ارتباطی می شناسند، و باید برای رسیدن به اهدافشان بر سازمانی تمرکز کنند، که ماهیت مرکزی ندارد ، رفتار شهروندی سازمانی بسیار با اهمیت می شود .
شکل توضیح دهنده روابط میان فردی میان اعضای تیم مجازی ممکن است به سطح مطلوبی برسد، اگر فقط سطح بالایی از پاکی مدنی در هر کدام از اعضا وجود داشته باشد. درجه سازگای اعضا با چالش های موقتی که سازمان مجازی با آن برخورد می کند، موجب رشد ویژگی های رفتارهای مدنی می شود  . ویژگی های رفتار مدنی از اعضای سازمانی با عوامل بیولوژیکی(سن، جنسیت، وضعیت سلامتی) و اجتماعی (استانداردها، ارزشها/پاکی ها، سطح آموزشی و غیره)مشخص می شود. آیا جالب است تا بیان کنیم که بخشی از یک تیم سازمان مجازی بودن، با روابط خاصی میان اعضا و توسعه شایستگی مدنی در اعضای سازمان مجازی مشخص می شود ؟ ما می خواهیم تا بر وجود روابط مشخصی از پاکی مدنی در میان اعضای سازمان مجازی و فعالیت کارامد سازمان تاکید کنیم .
انصاف عنصر دیگری که در مطالعات به عنوان مردانگی مورد بررسی قرار می گیرد که مرتبط با همراهی بالای تیم کاری مجازی است. با در نظر گرفتن این نقش، افرادی که وارد سازمان مجازی می شوند و می خواهند عضوی از تیم باشند می بایست نگرش های مثبتی داشته باشند. انصاف اعضای سازمان مجازی ، اعتقاد به سازمان را افزایش می دهد. اعتقاد عنصر ضروری است که در عملیات های سبک سازمان مجازی ، بخصوص در اینجا، بیشتر از سازمان های کلاسیک باید مورد توجه قرار گیرد. فقط در این راه ، موجودیت اصلی اعضای پروژه های سازمان مجازی می تواند همه شایستگی شان را نشان دهد، بنابراین، نتیجه نهایی باید یک چیز باشد. اعتماد شرکا بر منابع مشارکت کنندگان تاکید دارد. داشتن اعتماد خاص به یکدیگر در میان شرکت کنندگان سازمان مجازی که با هم بدون هیچ گونه مانعی ارتباط دارند، تعیین کننده بروز ایده های نوآورانه است.
بنابراین کاملا مشاهده می شود که آموزش انجام پروپوزال و پایان نامه خوب در این گرایش ها با این موضوع خاص کاملا امکان پذیر و با یک بیان مسأله قوی قابل توجیح می باشد .