بازبینی در انجام پایان نامه دکتری مدیریت گرایش رفتار سازمانی

انجام پایان نامه دکتری مدیریت گرایش رفتار سازمانی

وقتی می خواهیم پایان نامه و رساله را در مقطع دکتری بازبینی کنیم و بخصوص برای گرایش های مدیریت مانند رفتار سازمانی با چند تگنیک باید همراه شویم . بازبینی مقالات پیش­ زمینه­ ای است که شما کار را در بسترش انجام می­ دهید . باید انتخابی اما به اندازه کافی اساسی و بنیادی باشد تا بتواند شایستگی کارتان در ارتباط با موارد شناخته شده را قضاوت کند . آن مخصوصا برای یک پایان­ نامه دکتری حیاتی است ، زیرا در آنجا اصالت پایان ­نامه باید به کمک یک بازبینی انتقادی و کامل مقالات مخصوصا در محدوده­ ی اختصاصی پژوهش مورد دفاع قرار گیرد . شما باید ماهیت و مفهوم دانش حاضر را دریابید و منتقدانه در جایی که پرسش ­های جذاب و متناقض وجود دارد ، نظر دهید . بازبینی مقالات برای توجیه و تایید فرضیه ­تان که باید در هماهنگی با موارد شناخته شده باشد ، حیاتی است . اگر شما بازبینی مقالات را بی­ طرفانه اما انتخابی ارائه کردید ، بنابراین به عنوان فصلی فرعی محسوب نمی­شود بلکه به بخش بزرگتر پایان­نامه­تان ملحق می­شود و باید آن رابه خوبی انجام دهید .

 در حالی که پایان­ نامه خود را می­نویسید ممکن است به طور ناگهانی به خاطر بیاورید که یک نظر و عقیده درفصل ۳ نیاز دارد به نظری در فصل ۵ وصل شود و مانند این . این یک نشانه طبیعی است زیرا به این معنی است که شما در حال یکپارچه­ سازی کارتان هستید و در ذهن خود به پایان­ نامه به عنوان یک کل نگاه می­ کنید . این پیوند و رابطه ­ی روبه جلو و رو به عقب به انجام رساله دکتری مدیریت شما پیوستگی می­ دهد . تعدادی از صفحات ، یکی در هر فصل، را نگهدارید تا بتوانید این نظرات و یادآ وری ­ها را که به ذهن­تان می ­رسد در آنجا بنویسید . همان­طور که نوشتن هر فصل را تمام می ­کنید، «فهرست رابط­ها» برای آن فصل را بررسی کنید و مطمئن شوید که چیزی را فراموش نکرده ­اید .

عنوان نه بايد خيلي بلند نه خيلي كوتاه باشد . بايد جذاب و متمركز باشد. بايد شامل واژه­ هاي كليدي ­اي باشد كه ممكن است براي توصيف كارتان در يك مقاله علمي يا سيستم خلاصه كننده پايان­ نامه از آن استفاده كنيد . سعي كنيد به جاي فهرست بلندي از اسامي از تعدادي از افعال استفاده كنيد .

قدرداني و سپاسگزاري بايد شامل منابع حامي مالي و تمام آنهايي باشد كه به شما در جستجو كردن و رسيدن كمك كرده ­اند ، و تمام آنهايي که كار شما مستقيما به آنها مربوط بوده است .

كتاب­شناسي و منابع تنها بايد شامل منابعي باشد كه شما واقعا خوانده­ايد . نقل يك مقاله خوانده نشده گمراه ­كننده و خطرناك است . در پايان­ نامه­ هاي مهندسي ، منابع و مراجع معمولا با شماره و به ترتيب نقل قول ، ذكر مي­شوند .

گاهي اوقات ممكن است لازم باشد تا از داستان اصلي خود فاصله بگيريد تا چيزي را توضيح دهيد ، مخصوصا جهت تمكيل . براي مثال ممكن است شامل بعضي از جزئيات آزمايشگاهي ، يك روش مربوط به تجزيه و تحليل ، يك برنامه فهرست كننده، و ساير موارد شود كه براي داستان شما عنصر اساسي و مركزي نيستند ، اما حذف آن باعث ناقص شدن پايان­ نامه ­تان مي­شود . چنين مواردي را در بخش ضمائم بگنجانيد . علاوه بر اين ، مواردِ كتاب درسي را به صورت طوطي وار صرفا به خاطر طولاني كردن پايان­ نامه يا تحت تاثير قرار دادن كارشناسان وارد بخش ضمائم نكنيد . به احتمال زياد از چنين مواردي چشم ­پوشي مي­كنند و نمره­اي براي طولاني شدن بيهوده منظور نمي ­كنند .