انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

در کدام بخش ها در انجام پایان نامه دکتری روانشناسی کمک بگیریم ؟ آیا این کار برای دانشجویان مفید خواهد بود؟

بسیاری از دانشجویان فکر می کنند که برای انجام پایان نامه یا رساله در رشته های مدیریت، روانشناسی یا حسابداری باید به تنهایی کار خود را ادامه بدهند و گرفتن مشاوره یا کمک از موسسات خیلی نمی تواند موثر باشد در حالی که این کار می تواند بسیاری از مشکلات آنها را در بخش های مختلف رساله از انتخاب موضوع و انجام پروپوزال گرفته تا مشاوره برای فصول مختلف پایان نامه حل کند. بنابراین در اینجا نکته هایی از این مشاوره گرفتن ارائه می گردد:

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

 نگارش پایان نامه دکتری روانشناسی توسط متخصصین و فعالین در این حوزه باید صورت گیرد . این نگارش به طور حتم در بردارنده تمامی پارامتر ها و معیار هایی است که به موجب آن پایان نامه انجام شده از درجه علمی مطلوبی برخوردار خواهد گردید. پایان نامه ها امروزه در یک محدوده و چهارچوب خاص تالیف و نگارش می گردند. چهارچوبی که معیار های قرار گرفتن مقاله و رساله را در میان معتبرترین رساله های ارائه شده در خود خواهد داشت . روانشناسی شاخه های متعددی را داراست .

تنوع شاخه های تعریف شده برای رشته روانشناسی ، موضوعی است که به موجب آن ظرفیت های بسیاری برای تحقیق و توسعه این دانش فراهم می گردد . روانشناسی از جمله علومی است که به موازات نیاز جامعه پیشرفت نموده است. علم روانشناسی تعریف خاص و مشخصی دارد. این علم به کمک انسان می آید و باید و نباید های زندگی ایده آل را برای انسان تبیین می نماید . انجام پایان نامه دکتری روانشناسی توسط یک شخص آگاه و متخصص در این حوزه، موجب توسعه و بسط این علم ایده آل و متفاوت می گردد. اصول و رویه های به کار گرفته شده در انجام رساله دکتری با دیگر مباحث تحقیقاتی تفاوت دارد .

انجام رساله یاد شده در سه بخش کلی صورت می گیرید. تشخیص موضوع، درمان و پژوهش در رابطه را موضوع تشخیص داده شده ، که هر یک به تنهایی دامنه تحقیقاتی وسیعی را شامل می گردد. تمام مسیر های منتهی شده به این علم در جهان امروزه مورد بررسی قرار می گیرند. دامنه گرایش های متعدد در روانشناسی، نیاز به تخصص در هر زمینه را بیش از پیش افزایش می دهد. حضور تخصص در کنار تجربه و تحقیق و پژوهش، مکملی منحصر به فرد را خواهند ساخت . مکملی که پیشرفت را موجب می گردد .

هزینه انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی هزینه های خاص خود را به دنبال خواهد داشت . چرا که یک رساله تمام عیار و موثر باید بر اساس فاکتور ها و معیار های ویژه ای نگارش گردد. همین معیار ها نیاز به پیشامد ها و ابزار هایی برای نگارش هر چه بهتر را ایجاد می نماید. پیش از آغاز نگارش رساله های دکتری، الزام به رعایت باید ها و نباید هایی ضروری است. چرا که این موارد در کنار یکدیگر تکمیل کننده سطح علمی و دانش نویسنده رساله خواهد بود . رساله دکتری در حوزه روانشناسی در کنار دانشی به روز و کارامد، نیاز به تسلط کافی بر اصول نگارشی و تدوین رساله نیز خواهد داشت .

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

برخی از نکات و موضوعات ، رساله نگارش شده را از هر نظر به سطحی مطلوب و ایده آل خواهد رساند . این موارد را در ادامه مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم .

  • انجام تحقیقاتی پیشرفته
  • در نظر گرفتن تمامی جوانب در تحقیق
  • توجه به هزینه های احتمالی در مراحل تحقیق برای رساله
  • استفاده از تجربیات و دانش اساتید خبره و آگاه
  • تسلط کامل و جامع بر یک یا چند زبان
  • توجه به تمامی پارامتر های نگارشی و موازین موجود در حوزه ادبیات
  • در نظر داشتن زمانبندی به منظور حصول نتیجه ای ایده آل در کار

 

اینکه شما بدانید در کدام قسمت های نوشتن پروپوزال و پایان نامه قوی تر هستید و در کدام قسمت ها ضعیف تر می تواند تعیین کند که در انجام پایان نامه در رشته و گرایش های مختلف روانشناسی چه کمک هایی را می خواهید . بگذارید از ابتدا شروع کنیم .

عنوان رساله دکتری روانشناسی باید بیانگر ماهیت پروژه شما باشد . از عناوینی که اطلاعات کافی را منعکس نمی کنند استفاده نکنید . اغلب دانشجویان ماهیت رویکرد خود را در عنوان نشان می دهند – به عنوان مثال یک عنوان می تواند نشان دهنده مطالعه تطبیقی بودن یک پژوهش باشد ، یا اگر یک چارچوب نظری خاصی اتخاذ شود این مساله نیز به خوبی خود را در عنوان پژوهش نشان می دهد . روشن و شفافیت موضوع به شما کمک می کند تا استاد راهنما و مشاور مناسبی را انتخاب کنید .  

بیان موضوع و اهداف

 زمینه کلی موضوع و نحوه تطابق پایان نامه دکتری روانشناسی خود را با این زمینه کلی شناسایی کنید . به بیان ساده تر ، توضیح دهید که چرا این یک موضوع مهم است و به طور خلاصه بیان کنید که چه کارهایی را می توان با استفاده از پژوهش شما انجام داد . در واقع استاد راهنما به دنبال دغدغه شماست و به دنبال یک موضوع روشن و یک مسئله شناخته شده است . این بخش ممکن است شامل خلاصه ای از رویدادها ، قوانین ، تعریف متغیرها یا هر موضوعی باشد که مستقیما مربوط به مشکلات مورد نظر است . اگرچه حقایق ممکن است مهم باشد ، اما ضروری است که آنها را در یک چارچوب منظم قرار گیرند . اگر به مسائل مربوط به کشور دیگری غیر از مطالعه موردی خودتان توجه می کنید ، باید توضیح دهید که چرا مطالعه آنها می تواند مفید باشد . اگر به یک مطالعه تطبیقی ​​فکر می کنید ، پس آگاه باشید که درباره چه مقایساتی قصد دارید مطالعه کنید ؛ مطالعات تطبیقی ​​باعث می شود تا مهارت ها و منابع شما تحت تاثیر قرار گیرد . به همین ترتیب ، اگر قصد دارید کار تجربی را انجام دهید ، می بایست به موضوع مورد نظر کاملا اشراف داشته باشید ؛ اینکار نیز بر ساختار کار شما تاثیر می گذارد .

مرور ادبیات

 برای نشان دادن اینکه موضوع پایان نامه روانشناسی شما به کارهای موجود چیزی اضافه می کند و به همین جهت قصد دارید آن را به انجام برسانید ، شما باید (به طور خلاصه) نشان دهید که وضعیت فعلی علم موجود در آن حیطه چگونه است و اینکه کار شما مطابق با آن چارچوب است و قصد دارید چه مطلبی به آن بیفزایید . این بخش از پایان نامه باید نشان دهد که شما دانش کافی در مورد این موضوع دارید و  اطلاعات مناسبی را کسب کردید تا بتوانید زمینه هایی که می تواند موضوع  تحقیقات بعدی باشد را بیان کنید . این بخش را می توان مورد استفاده قرار داد تا بر مرتبط بودن سوالات تحقیق شما تاکید کرد . بنابراین ، لزومی ندارد که شما نشان دهید رساله شما پیش از این کار نشده است . بلکه تنها اهمیت انجام موضوع رساله خود را بیان کنید یعنی نشان دهید که چرا این مطالعه باید انجام شود . در نتیجه بررسی و مرور منابع و ادبیات می تواند برای تعریف “مشکل” شما ؛ یا همان چشم انداز PhD شمامورد استفاده قرار گیرد .

توجه داشته باشید که در مرور ادبیات یک پایان نامه روانشناسی دکترا تنها ادبیات بررسی نمی شود ؛ یعنی خلاصه کردن تمام قوانین و ادبیات موجود در زمینه مورد نظر ، نکته مهمی است . شما باید مسائلی را انتخاب کنید و به جنبه هایی که در موضوع مورد نظر شما برای تحقیق پیشنهاد می شود مراجعه کنید . به همین دلیل در انجام این کار ، باید تمام مطالعات پیشین حداقل در سال های جدید مطالعه شود . نشان دهید که محدوده عملیات و کار آن ادبیات در کجا بوده است : به صورت کلی می توان گفت که روند اصلی ، آخرین نتایج ، شامل ارزیابی انتقادی و خلاصه ای از مشکلات موجود در زمینه شما که مشخص شده اند را شناسایی کردید . اینکار نشان می دهد که شما شکاف موجود در حیطه موضوع را شناختید و یا اینکه مشکلی را از دیدگاه جدید حل نمودید .

در پایان باید یادآور شد که در رشته های مختلف در مقطع دکتری مثل روانشناسی و گرایش های آن شامل 

روانشناسی بالینی

روانشناسی سلامت

روانشناسی تربیتی

روانشناسی صنعتی

خانواده و سلامت جنسی

علوم شناختي- روانشناسي شناخت اجتماعي     

باید در انجام پروپوزال و پایان نامه بسیار حرفه ای عمل نموده و در این راه از مشاوره موسسات و خود استاد راهنما کمک گرفت.

در گرایش های مختلف مدیریت در مقطع دکتری و در انجام رساله و پایان نامه و پروپوزال گرایش هایی مانند:

رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

رشته مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

رفتار سازمانی

مدیریت تطبیقی و توسعه

رشته مدیریت صنعتی

مالی

 مدیریت تولید و عملیات

 مدیریت سیستم ها

 تحقیق در عملیات

 استراتژی صنعتی

رشته مدیریت فناوری اطلاعات

 کسب و کار هوشمند

 مدیریت خدمات و توسعه فناوری

رشته مدیریت تکنولوژی

 مدیریت انتقال تکنولوژی

 مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی

 مدیریت نوآوری

 تحقیق و توسعه

رشته مدیریت مالی

بانکداری

 بیمه

 حقوق مالی

 مهندسی مالی

 مالی بین الملل

رشته مدیریت کارآفرینی

 آموزش عالی

 توسعه

 فناوری

 بین الملل

 کسب و کار

 بخش عمومی

 سازمانی

رشته مدیریت رسانه

 رشته مدیریت آموزشی

 رشته مدیریت آموزش عالی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

مدیریت ورزشی

رشته مدیریت ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی

مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش

رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

 رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رشته مدیریت محیط زیست

مدیریت محیط زیست

حقوق محیط زیست

اقتصاد محیط زیست

می توان از وجود چنین موسساتی که برای مشاوره، نوشتن و انجام پروپوزال و پایان نامه مقطع دکتری و ارشد مدیریت هستند کمک گرفت.