نکات مهم در انجام مقاله علمی پژوهشی و آی اس آی (ISI)

انجام مقاله علمی پژوهشی و آی اس آی

برای انجام مقاله علمی پژوهشی یا آی اس آی باید خیلی از نکات ریز و درشت را رعایت کنیم . گوپن و سوآن (Gopen & Swan) (13) اشاره می کنند که یک مقاله­ ی عالی بایددر برگیرنده روش علمی باشد که فقط توسط نویسندگان علمی نوشته شده است . آنها ادعا می­ کنند که خوانندگان هر زمان که یک جمله را می­ خوانند ، انتظارات ضمنی خاصی در مورد آنچه که با آن مواجه می ­شوند و زمان آن ، دارند . اگر نویسنده با این انتظارات هماهنگ شود ، ارتباط به آسانی اتفاق می ­افتد ؛ در غیر این صورت سردرگمی و تفسیرهای اشتباه به بار می ­آید . آنها نویسنده را برای نوشتنی متناسب با انتظارات خواننده ترغیب می­کنند . خواننده نباید زمان خود را برای فهم محتوای نوشته و حدس منظوری که نویسنده قصد رساندنش را دارد به هدر دهد . با این وجود آگاهی از این موضوع که «نمی­ تواند الگوی ثابتی برای نوشته­ ای خوب وجود داشته باشد» ، آنها هفت دستور العمل کلی دقیق ارائه کرده ­اند که بیان دوباره ­شان در اینجا ارزشمند است (۱۳):

۱٫ در اسرع وقت ، از نظر دستوری ، فاعل را با فعل متناسبش ادامه دهید .

 2. «اطلاعات جدیدی» را که می­ خواهید که در ذهن خواننده مورد تاکید قرار گیرد در جایگاه اهمیت (محل تاکید) قرار دهید .

۳٫ فرد یا چیزی که داستانش در شروع جمله گفته می­ شود را در جایگاه موضوع قرار دهید .

۴٫ «اطلاعات قدیمی» متناسب (مواردی که قبلا از آن بحث شده است) را در جایگاه موضوع قرار دهید تا ارتباطی بین آنچه قبلا انجام شده است و مفهومی که بعدا حاصل می­ شود ، برقرار کنید .

۵٫ وضعیت هر پاراگراف یا جمله را با فعلش مشخص کنید .

۶٫ قبل از هر گونه درخواست برای توجه به چیزهای جدید ، خواننده را از محتوای نوشته با خبر کنید .

 7. تاکیداتی که به کمک جملات نقل می­ شود را با آنهایی که خواننده از ساختار انتظار دارد ، هماهنگ نمایید .

همه ارتباطات شامل دو بخش هستند : فرستنده ­ی پیام و دریافت­ کننده ؛ و در نوشتن شامل نویسنده و خواننده است . اگر شما با ذهنیت یک خواننده بنویسید به احتمال زیاد در برقراری ارتباط موفق ­ترخواهید بود . برای تثبیت این مفهوم در ذهن­ تان ، دو تفسیر از مهندسی الکتریک که شما باید با آن آشنا باشید ارائه خواهم نمود :

۱٫ قاعده قدرت انتقال حداکثر : (۱۱، صفحه ۴۳۲) اگر مقاومت بار الکتریکی آمیزه ­ی پیچیده ­ای ازمقاومت منبع باشد ، انتقال قدرت از یک منبع به یک بار الکتریکی حداکثر خواهد بود (شکل ۱ را ببینید) . هماهنگ کردن مقاومت بار الکتریکی و منبع برای وقوع  قدرت انتقال حداکثری مشابه متناسب کردن تکنیک نوشتن با انتظارات خواننده برای وقوع حداکثر ارتباط ممکن است .

۲٫ اگر خط انتقال با بار الکتریکی که مساوی با مقاومت خاصِ خط انتقال است خاتمه یابد هیچ بازتابی درخط انتقال خنثی و مطلوب وجود نخواهد داشت (۱۲، صفحه ۳۵۵). بازتاب­ها در انتهای خطانتقال همانند سردرگمی خواننده در مورد چیزی که نویسنده قصد گقتنش را دارد می ­باشد ؛ چنین سردرگمی­ ای دوباره به وسیله­ ی متناسب کردن انتظارات خواننده با آنچه نویسنده فراهم می­کند ، به حداقل می­رسد .

شکل ۱٫ اگر مقاومت بار الکتریکی ZL آمیزه­ی پیچیده­ای از مقاومت منبع ZS باشد ، حداکثر قدرت از منبع VS انتقال می­یابد ، یعنی اگر ZL = Z*S (11، صفحه۴۳۲).

به طور خلاصه ، انتظارات خواننده را با ساختن جملات ماهرانه هماهنگ نمایید . خواننده را از مباحث شناخته شده به ناشناخته ها هدایت کنید . با ذهنیت خواننده بنویسید : این یک آزموناست ، اما دانشجوی ضعیفی که در سال آینده پروژه­تان را ادامه می­ دهد را فراموش نکنید . اگر پایان­ نامه­ تان به اندازه کافی شفاف و واضح نباشد ، ممکن است به جای پیشرفت بیشتر مجبور به تکرار کار شما باشد و زمان ارزشمند خود را در این فرآیند ازدست بدهد .