انجام پایان نامه دکتری کشاورزی

همیشه در انجام کارهای پژوهشی برخی نکات جایی نوشته نشده است ، مخصوصا که با انجام پایان نامه دکتری رشته کشاورزی رو به رو هستیم . همراه ما باشید تا برخی از این موارد را بازگو کنیم :

 در ابتدا شروع کنید[۱]:سوابق و گزارش­ ها را نگه دارید

محتوای پایان­ نامه کشاورزی شما به طور پیوسته در سراسر دوره پژوهش ­تان جمع می ­شود . این را به خاطر بسپارید و گزارشات واضح و به خوبی تفسیر شده را در «دفتر گزارش تحقیق CIIPS» خود نگهدارید . در اینجا شما می ­توانید برای تکراری و بی­ فایده نبودن آن تلاش کنید ، زیرا نمی­ خواهید وقتی بعدا به آن مراجعه کردید وقت ­تان تلف شود . از آنجا که آن یک گزارش مداوم از آزمایشات و مشاهدات است ، تنها به صداقت و راستی نیاز دارد نه صحت متعاقبش .

مایکل فارادی (Michael Faraday) یک دانشمند تجربی بهتر از سایرین بود . دفتر خاطراتِ شامل پژوهش ­هایش می­تواند مدل خیلی خوبی برای شما باشد که دفتر ثبت گزارش تحقیق شما چگونه باید تهیه شود . برای مثال ، در یک جلد از دفتر خاطراتش (۱۰) او مطالب زیر راثبت کرده است :

  • طرح­ های دست­نویسی از تنظیمات آزمایشگاهی (صفحات ۲۴۸ تا۲۴۹). شما نیز باید همین کار را انجام دهید ؛ نیاز نیست نمودارهای شما در دفتر گزارش ­تان یک کار هنری باشد : آن را برای انجام پایان­ نامه خود حفظ کنید .
  • توصیف دقیقِ او از آنچه که او معتقد بود درک کرده است : «هنوز هم بوی الکتریسیته شدید است» (صفحه ۲۰۰). کلام و استنباط شخصی اوست . امروزه اگر کسی در مورد بوی الکتریسیته صحبت کند ممکن است پوزخندی پنهانی بزنیم ؛ اما به یادداشته باشید که اینها مشاهدات یک پیشگام علم هستند . از ثبت دقیق و کامل ادراکات و دریافت­ های خود نترسید .
  • سئوالات شخصی از خودش : «آیا در پیچ و خم­ های یک گوشه ، القا می ­تواند از طریق هوا رخ دهد ؟» (صفحه ۴۲۰) . چنین پرسش ­هایی به شفاف­ سازی افکار تان و هدایت بیشتر کارتان کمک می­ کند .

به طور خلاصه ، دفتر گزارشات شما جایی است که افکار ، دریافت ها و مشاهدات­ تان را با استفاده از واژه ­ها ، اعداد و تصاویر را وقتی آنها هنوز در ذهن ­تان تازه هستند ، ثبت می­ کنید .

طوری آزمایش ­تان را طراحی کنید که یک فرضیه داشته باشد . بسیاری از آزمایشات ممکن است یک فرضیه واحد و بزرگتر را ایجاد کنند .

با فرض اینکه پژوهش تجربی شما به خوبی در حال انجام است ، شرح و گزارش نحوه­ ی انجامش مانند یک پایان­ نامه دکتری کشاورزی نیز پیش می­ رود . شما آن را چگونه انجام می­ دهید ؟

در بخش­ های بعدی ، نگاهی به بعضی از دستور العمل­ های و راهنمایی­ هایی برای خوب نوشتن می ­اندازیم . با مشاوره­ های تعدادی از استادان با تجربه­ ی UWA در مورد اینکه چگونه یک پایان­ نامه خوب بنویسیم ، ادامه می ­دهیم . مواردی که در ادامه می ­آید هسته و بخش اصلی این دستورا لعمل کاری است : پس به آن توجه کنید و سعی کنید به طور کامل آن را درک کنید .


[۱] پادشاه موقرانه گفت «در ابتدا شروع کنید» «و تا رسیدن به انتها ادامه دهید». آلیس در سرزمین عجایب نوشته ­ی لوئیس کارول (۹، صفحه ۱۵۸).